İŞ BAŞVURUSU AÇIK RIZA BEYANI

Rota İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.‘ ne iş başvurumun kabulü ve değerlendirilmesi için verdiğim “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” gibi özel nitelikli kişisel verilerimin Rota İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından iş başvurumun değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilmesi, yurt içinde ve/ veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) paylaşılması, açık rızam doğrultusunda aydınlatma metninde belirttiğim süreler kadar saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.

Bu site, kullanıcı deneyimini geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Çerez Politikası'nı inceleyiniz.